ConBici Contaminació Ambiental Mobilitat Sostenible

Propostes COMPLETES per a la desescalada en bici a Elx (COVID-19)

Propostes per a Elx

 • Introducció ús de la bicicleta

La pandèmia de la COVID-19 fa sorgir la necessitat de facilitar els desplaçaments amb bicicleta, per la qual cosa aquesta hauria d’incrementar-se en extensió i amplària. És el moment d’ocupar un carril de la calçada on ara circulen els cotxes per a habilitar una via ciclista ràpida i convertir els carrils a un únic sentit, tant per a evitar risc de contagi com per a augmentar la capacitat d’usuaris.

A més, la ciutat posseeix un servei de bici pública (Bicielx) que s’hauria de promocionar encara més, mantenint, i reforçant si cap, les mesures de desinfecció i higiene, per a absorbir la tornada gradual a la mobilitat, alhora que es fomenta un canvi modal cap als transports actius.

 • Proposta d’avingudes o carrers on instal·lar corredors ciclistes

Els carrers i avingudes de dos o més carrils haurien de ser reordenats per a tindre un carril per a l’autobús i cotxes i altres vehicles motoritzats, i un altre per a les bicis i patinets. Exemples:

En Av. Alacant – C/ Maestro Albéniz – Diagonal del Palau – Pont d’Altamira – C/ Vicente Blasco Ibáñez:Fotomuntatge pont d’Altamira – C/ Vicente Blasco Ibáñez

En Avinguda del Ferrocarril-Vicente Quiles-Universitat, Avinguda de la Llibertat:Fotomuntatge avinguda del Ferrocarril-Vicente Quiles

En C/ Pere Joan Perpinyà – Pont de la Generalitat:

Fotomuntatge C/ Pere Joan Perpinyà

En la N-340, convertir un carril de la calçada en carril bici unidireccional i deixar l’altre carril per a vehicles motoritzats. Aquesta actuació hauria de realitzar-se de la mateixa manera en els dos sentits de circulació:

Fotomuntatge N-340 al seu pas per la Portalada

I també a l’avinguda de Novelda, carrer Jorge Juan, carrer Diagonal, carrer Joaquín Martínez Macià, carrer Victoria Kent, carrer Clara Campoamor, carrer Concepción Arenal, carrer Reina Victoria, carrer Poeta Miguel Hernández, carrer Sor Josefa Alcorta, etc. En definitiva, aquestes mesures són aplicables a totes les vies de prioritat de circulació i de circulació intermèdia. 

Altres comentaris i propostes

 • Sempre que siga tècnicament viable, aquests corredors ciclistes hauran de comptar amb separació/delimitació física respecte als cotxes per a garantir la seguretat dels usuaris de la bicicleta.
 • Als carrers en les quals amb un corredor ciclista els seus usuaris es vegen impedits a realitzar girs, implantació de zones d’espera avançades per a bicicleta en semàfors per a facilitar la seua col·locació amb la finalitat de realitzar el gir. Per exemple, en Pere Joan Perpinyà.Exemple de zona d’espera avançada a Barcelona (a Elx n’hi havia alguna, però sense manteniment, per tant, estan esborrades)
 • Impulsar la conversió en zona de vianants de la Corredora sense dilació amb la finalitat de garantir la separació física necessària entre vianants per a la desescalada. L’actuació únicament requereix el tancament en el cap de carrer per a accedir a la plaça de Baix amb una jardinera, una tanca o un altre element físic. En cas de requerir zona de càrrega i descàrrega, habilitar-la en la plaça de Baix amb la possibilitat de canvi de sentit per a entrar i eixir pel mateix cap de carrer.
 • BiciElx, campanya de promoció general per a noves altes i possible gratuïtat temporal per a fomentar noves altes d’usuaris.
 • Restringir els límits de velocitat, per exemple, establint tota la ciutat com a zona 30, i en determinats carrers restringir a zona 20 o zona 10 depenent de les necessitats, indicat amb pintura i senyals verticals. Així com afegir pictogrames de la bici a terra.
 • Substituir files de cotxes aparcats per vials ciclistes ràpids. Per exemple al carrer Antonio Machado.
 • Habilitar zones de càrrega i descàrrega per a evitar dobles files, baixa visibilitat o ocupació del carril bici o vorera.
 • Establir carrers amb possibilitat de circulació contra direcció o contrasentit per a les bicicletes en zones 30, exemple: carrer Juan Ramón Jiménez.
 • Fomentar que la Policia Local faça la seua patrulla amb bicicleta.
 • Adaptació de determinades vies tranquil·les i estretes de poc volum de trànsit, apropiades per a la descongestió; serien exclusives per a la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (amb accés a vehicles motoritzats de residents i possible adequació de zona de càrrega i descàrrega, en funció de la via i comerços pròxims).
  • Serien vies no estressants per a ciclistes suposaria: tranquil·litat i seguretat.
  • Suprimir files d’aparcament i ampliar l’espai per als vianants si l’espai no és suficient per a distanciament físic per a vianants.
  • Caldria evitar aparcament a les cantonades més perilloses per a donar visibilitat.
   • Exemple en l’oest de la ciutat:
    • Des d’Av. Corts Valencianes – Monserrate Guilabert Valero o Mariano Pérez Vives cap a Av. Llibertat (vertebració central)
    • Baltasar Tristany – Pere Joan Perpinyà (via vertebradora)
    • Enrique Pire García – Av. Llauradors
     Part central de la ciutat, marge dreta del riu
    • Victoria Kent – Manuel Vicente Pastor (Av. Llibertat) (via vertebradora)
    • Lope de Vega (carrer molt estret amb pocs cotxes, igual que les paral·leles a ella: Calderón de la Barca / Serrano Anguita
    • Llauradors amb la Variant
    • Lluís Llorente
    • Maximilià Thous (carrer especialment estret)
    • Espronceda
    • Amílcar Barca – N340
    • Serien corredors de nord-sud i viceversa d’ús exclusiu de les bicicletes i serien vies que enllaçarien amb les artèries principals.

Elx en Bici-Margalló-Ecologistes en Acció d’Elx

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.

*

també et pot agradar