Margalló

Passeig al Palmerar dissabte 22 de maig

Volem Palmerar, l’Associació Veïnal RAVAL i Margalló-Ecologistes en Acció han organitzat per aquest proper dissabte 22 de maig una activitat en demanda d’un canvi en la gestió dels horts de palmeres i en els parcs i jardins del nostre municipi. L’activitat consistirà en un recorregut històric-botànic per diversos horts de la nostra ciutat.

Valencià – En castellano más abajo.

Per participar en l’activitat cal inscriure’s amb el formulari que hi ha més avall. Rebràs la confirmació amb la resta de la informació de l’activitat per correu electrònic.

Volem Palmerar, l’Associació Veïnal RAVAL i Margalló-Ecologistes en Acció han organitzat per aquest proper dissabte 22 de maig una activitat en demanda d’un canvi en la gestió dels horts de palmeres i en els parcs i jardins del nostre municipi. L’activitat consistirà en un recorregut històric-botànic per diversos horts de la nostra ciutat en el qual s’explicarà els negatius canvis que han sofert, fruit tant de l’abandó dels seus aprofitaments tradicionals com del, al seu entendre, maneig erroni que en els últims anys es realitza en els mateixos.

Des d’ambdues associacions reclamen amb aquesta activitat l’abandonament de certes pràctiques agrícoles que empobreixen el nostre palmerar, entre elles l’ús d’herbicides. Segons Susi Gómez, biòloga i presidenta de Volem Palmerar, “les mal anomenades males herbes compleixen una comesa fonamental en la millora dels sòls i de la qualitat de l’aire, i aquestes importants funcions cal ser capaços de transmetre-les a la població en general” . Per la seva banda, Mariló Antón, ambientòloga i membre de Margalló-Ecologistes en Acció, assenyala que “l’ús del glifosat com a herbicida, que és una substància assenyalada com a possible cancerígena i ja està prohibit en diversos països, ha provocat en les últimes dècades una alarmant pèrdua de biodiversitat, tant de flora com de fauna que necessita d’aquesta flora per alimentar-se i sobreviure. Un exemple d’això són les pròpies abelles o altres molts insectes pol·linitzadors, que són imprescindibles per a garantir la producció agrícola i amb ella la producció d’aliments per a l’espècie humana “.
Per participar en l’activitat, en la qual es respectaran tots els protocols anti Covid, cal fer inscripció prèvia, emplenant un formulari disponible a continuació.

Castellano

Para participar en la actividad es necesario inscribirse con el formulario que hay más abajo. Recibirás la confirmación con el resto de la información de la actividad por correo electrónico.

Volem Palmerar y Margalló.Ecologistes en Acció han organizado para este próximo sábado 22 de mayo una actividad en demanda de un cambio en la gestión de los huertos de palmeras y en los parques y jardines de nuestro municipio. La actividad consistirá en un recorrido histórico-botánico por diversos huertos de nuestra ciudad en el que se explicará los negativos cambios que han sufrido, fruto tanto del abandono de sus aprovechamientos tradicionales como del, a su entender, manejo erróneo que en los últimos años se viene realizando en los mismos.

Desde ambas asociaciones reclaman con esta actividad el abandono de ciertas prácticas agrícolas que empobrecen nuestro palmeral, entre ellas el uso de herbicidas. Según Susi Gómez, bióloga y presidenta de Volem Palmerar, “las mal llamadas malas hierbas cumplen un cometido fundamental en la mejora de los suelos y de la calidad del aire, y estas importantes funciones hay que ser capaces de transmitirlas a la población en general”. Por su parte, Mariló Antón, ambientóloga y miembro de Margalló-Ecologistes en Acció, señala que “el uso del glifosato como herbicida, que es una sustancia señalada como posible cancerígena y ya está prohibido en diversos países, ha provocado en las últimas décadas una alarmante pérdida de biodiversidad, tanto de flora como de fauna que necesita de esa flora para alimentarse y sobrevivir. Un ejemplo de ello son las propias abejas u otros muchos insectos polinizadores, que son imprescindibles para garantizar la producción agrícola y con ella la producción de alimentos para la especie humana”.
Para participar en la actividad, en la que se respetarán todos los protocolos anti Covid, es necesario realizar inscripción previa, cumplimentando un formulario disponible a continuación.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.

*

també et pot agradar