Espais Naturals Urbanisme

L’Ajuntament d’Alcoi incompleix la declaració d’impacte ambiental de la depuradora de la Font Roja

QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES
La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció confirma que l’Ajuntament d’Alcoi ha incomplit una de les condicions de la Declaració d’Impacte Ambiental de la depuradora d’aigües instal·lada en la Font Roja.

Segons la Declaració d’Impacte Ambiental, l’Ajuntament tenia l’obligació de presentar a la Conselleria de Medi Ambient almenys un informe anual sobre el compliment del Programa de Vigilancia i Control Ambiental pel que fa als següents aspectes: qualitat de l’efluent, del control de sorolls, gestió dels fangs generats, minimització de l’impacte paisatgístic, compliment dels condicionants establits en la Declaració d’Impacte i d’altres incidències que s’hagueren pogut produir.

El grup ecologista va sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, en abril de 2009, una còpia dels informes que haguera rebut de l’Ajuntament d’Alcoi; com que la depuradora va ser inaugurada en febrer de 2007, en aquell moment l’Ajuntament ja hauria d’haver enviat a la Conselleria almenys dos informes.

Com que la Conselleria no va contestar la petició d’informació dins del termini legalment previst, La Carrasca-Ecologistes en Acció va presentar una queixa al Síndic de Greuges, que la va admetre a tràmit i va reclamar els esmentats informes almenys en tres ocasions.

Finalment i gràcies a la gestió de la Sindicatura de Greuges, la Conselleria de Medi Ambient va contestar al col·lectiu ecologista el passat 27 de gener; la resposta confirma que l’Ajuntament no ha estat presentant-li els informes anuals preceptius i que només ha els ha enviat, i de manera incompleta, quan aquesta li’ls ha reclamat insistentment.

La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia que l’incompliment parcial o total de les condicions de les declaracions d’impacte ambiental és una constant a Alcoi, tal com ha quedat demostrat amb resolucions del Síndic de Greuges i amb sentències judicials. El grup recorda, per exemple, l’incompliment flagrant de condicions importantíssimes en el cas del polígon industrial Santiago Payà o en la urbanització de Serelles.

Amb aquests antecedents, els ecologistes consideren que les declaracions de l’Alcalde, Jorge Sedano, afirmant que els seus projectes amb un impacte ambiental més negatiu (polígon industrial de la Canal, hotel de la Font Roja o camp de golf de Xirillent) serien ‘ecològicament exquisits’, són una mostra clara de cinisme i de manipulació.

Vía | ecologistasenaccion.es


> Comparte este artículo en:

http://es.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.

*

també et pot agradar