Canvi Climàtic Energia

MARGALLÓ sol·licita la suspensió cautelar de les llicències de fotovoltaiques.

MARGALLÓ EeA d’Elx sol·licita a l’Ajuntament la suspensió cautelar de les llicències per a la implantació de plantes de fotovoltaiques en el camp d’Elx.
 
Davant la gran quantitat de projectes d’instal·lació de plantes fotovoltaiques en el terme municipal, Margalló se suma a les peticions d’algunes associacions veïnals (encapçalades per l’Associació de Veïns de Santa Anna), agràries (ADR ) i de ciutadania a títol particular, per a sol·licitar a l’administració. local la suspensió cautelar de llicències d’obres per a aquestes instal·lacions. majoritàriament en mans de grans empreses alienes al municipi.
 
La paralització cautelar d’aquestos projectes de grans parcs solars és possible acollint-se als punts 1 i 2 de l’article 68 de Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell (text refòs de la Llei d’ ordenació del territori, urbanisme i paisatge), articles segons els quals es pot acordar la suspensió de la tramitació i atorgament de llicències per tal de facilitar l’estudi o reforma de l’ordenació urbanística.
 
Aquesta suspensió pot tenir una duració màxima de dos anys, període durant el qual es podria fer una anàlisi global, des de diversos punts de vista i per part de diferents sectors socials, de l’impacte ambiental, social, econòmic i territorial del conjunt d’aquestos projectes. En aquest sentit, cal recordar que aquests s’estan presentant de manera fraccionada, de tal manera que encara que aparentment l’espai que ocupen és relativament modest comparat amb les grans extensions de plaques que amenacen municipis veïns, l’impacte final sobre el sòl agrari i el paisatge del nord de la ciutat pot ser considerable.
 
Aquesta paralització, “implicaria una gran voluntat política i una forta tasca administrativa, ja que per a una reflexió i presa de decisió col·lectiva com la que plategem, cal l’esforç de molts departaments municipals, no sols urbanisme”. Per això, en l’escrit presentat a l’administració local, demanen la dotació de recursos personals i tècnics per a cumplir adequadament amb la tasca demanada.
 
Margalló subscriu el lema “sí a les renovables, però no així”. En aquest sentit, ens posicionen a favor que les zones de producció d’energia se situen prop de les zones de consum (és a dir, de les ciutats o indústries), però que s’ ubiquen en primer lloc en zones urbanitzades i ja degradades abans que en terrenys agrícoles o forestals, prioritzant la iniciativa pública en primer lloc (plaques en sostres de dependiències municipals, aparcaments, cementeris, etc.), la de comunitats energètiques i autoconsum (evitant, això sí, noves bretxes socials).
 
“Sí, clar que sí a fonts renovables, però hauríem de preguntar-nos també per a què. Es tracta, en definitiva, d’aplicar-hi el principi de precaució: evitar causar mals majors amb una mala entesa transició energètica”, perquè, “ ja no tenim més remei que oblidar l’energia treta amb recursos fòssils, però ens estem equivocant si en el camí pretesament paradisíac de l’ús de les renovables, oblidem l’agricultura de proximitat, la biodiversitat del territori, la justícia energètica o la transparència i democràcia a l’hora de prendre decisions que afecten la nostra vida i la de les generacions ja no tan futures”.

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.

*

també et pot agradar