Margalló Residus

Margalló-Ecologistes en Acció, denúncia que la recollida de residus orgànics recentment implantada a Elx arriba tard i malament

 

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, tornem a demanar monitors ambientals per al municipi

La passada setmana  l’Ajuntament d’Elx anuncià la posada en marxa en el barri del Pla de la recollida selectiva de la fracció orgànica en contenidors oberts, iniciativa que, segons el propi regidor de l’àrea, Héctor Díez, s’estendrà a altres llocs del nostre municipi “quan la situació sanitària ho permeta”. Aquesta iniciativa, recordem, parteix de l’obligatorietat establerta en la legislació vigent d’implantar aquest model de recollida selectiva per a, entre altres qüestions, disminuir els residus que acaben en abocadors

Tot i que s’ha volgut presentar per part dels responsables municipals com un gran avanç , en la nostra opinió la implantació de la recollida selectiva d’aquesta fracció arriba tard i malament. Tard perquè, tal com exigirem des de Margalló en el seu moment, aquesta recollida selectiva s’hauria d’haver iniciat l’any 1.996, quan es va implantar la recollida selectiva d’altres fraccions. La decisió de no instaurar la recollida selectiva en 1.996 ha suposat comptar durant més de dues dècades amb un sistema de recollida selectiva totalment ineficaç, amb unes xifres de recuperació i reciclatge totalment ridícules, recordem que molt per davall del 10% del total dels residus generats al municipi. La proliferació d’abocadors al terme municipal al llarg d’aquests anys té relació directa amb aquesta qüestió. I malament, perquè el servei s’inicia amb contenidors oberts, sistema que ha quedat sobradament  demostrat que és insuficient per a aconseguir els objectius de recuperació i reciclatge establerts per la Comissió Europea i d’obligatori compliment, objectius que arriben fins al 65% de recollida selectiva. Les ciutats que fa anys iniciaren aquesta recollida selectiva en contenidors oberts han comprovat que és molt complicat superar d’aquesta manera el 40% de residus totals reciclats, pels impropis que apareixen en aquests contenidors. Totes elles estan canviant o hauran de fer-ho en breu a contenidors tancats o a sistemes com el de porta a porta, els únics que garanteixen percentatges per damunt del 50%”.


Finalment, i coincidint amb el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, des de Margalló tornem a demanar la contractació dels sis monitors o monitores ambientals amb què, segons estableix la normativa autonòmica establerta en el Pla Integral de Residus, hauria de comptar Elx per la seua quantitat de població. L’èxit de la recollida selectiva de fraccions com l’orgànica depén en gran mesura del treball de conscienciació que realitzen els municipis. I per a això cal  contractar personal especialitzat a temps complet, no valen actuacions puntuals de cara a la galeria .

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.

*

també et pot agradar